Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bilişsel değişikliklerin incelenmesi


KARACABAY K. , ÖZŞAKER E., DEMİR KORKMAZ F.

13. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey