Yüksek cerrahi riskli bir hastada duodenal divertiküle bağlı pankreatik psödokistin perkütan drenaj ile tedavi olgu sunumu


EKİCİ M. F. , YAYLAK F. , SÖNMEZ Y., ZEREN S. , BAYHAN Z., ŞANAL B., ...More

12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey