Prekanseröz Servikal Lezyon Tanısı alan Hastaların Roy Uyum Modeline Göre Uyum Durumlarının İncelenmesi


ÇELİK N. , SARUHAN A.

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri