COVID-19 Pandemisi Sırasında Akut Komplike Olmayan Apandisit Tedavisinde Cerrahların Tercihleri


Yıldırım A. C., Zeren S., Ekici M. F., Yaylak F., Algın M. C., Arık Ö.

13. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Sanal Kongre, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2021, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi sonucunda elektif ameliyatların çoğu ertelendi, hastane kaynaklarının öncelikle COVID hastaları için kullanılması nedeniyle acil vakaların yönetimi de önemli bir endişe kaynağı haline geldi. Akut apandisit için geleneksel standart tedavi cerrahi yaklaşım olmakla birlikte, son çalışmalar seçilmiş vakalarda antibiyotik kullanımını analiz etmiştir. Çalışmamız, genel cerrahların COVID-19 pandemisi sırasında akut karmaşık olmayan apandisit tedavisindeki tercihlerini ortaya koymaya amaçladı. Yöntemler: Genel cerrahlara sosyal medya platformu üzerinden davet yoluyla online olarak anket uygulanmıştır. Anket, uzman genel cerrahlar için tasarlandı. Genel olarak, ankete 102 genel cerrah katıldı. Anketin dili Türkçe idi. Ankette cerrahların çalıştığı hastaneler, hastanenin pandemi durumu ve genel cerrahların pandemi öncesi ve sonrası akut komplike olmayan apandisit hastalığındaki tedavi stratejileri sorgulandı. 3 aylık veri toplamanın ardından anket veri alımına kapatıldı ve anket sorularına verilen cevaplar tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle analiz edildi. Bulgular: Genel olarak, cerrahların %31'i COVID-19 pandemisi sırasında akut apandisit tedavi stratejilerini değiştirdiklerini bildirdi. Ayrıca cerrahların %7'si antibiyotik alan hastaların tedaviye yanıtsızlık nedeniyle ameliyat edilmek zorunda kaldığını ifade etmiştir. Cerrahların %2’si, antibiyotik tedavisi gören hastalarda erken komplikasyon geliştiğini belirtti. Ayrıca cerrahların %29'u COVID-19 pandemisinden sonra seçilmiş vakalarda tedavi stratejisini değiştirebileceklerini ifade ettiler. Genel cerrahların %13'ü komplikasyonsuz vakalar için pandemi sonrasında da antibiyotik tedavisini uygulamaya devam edebileceklerini belirtti. Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre çoğunlukla genel cerrahlar, COVID-19 pandemisi sırasında akut komplike olmayan apandisit hastalığı için tedavi stratejisini değiştirmemiştir. Son kılavuzlar ve çalışmalar, komplike olmayan apandisit vakalarında antibiyoterapi için umut verici sonuçlar ortaya koysa da, cerrahi birincil tedavi stratejisi olarak görülmeye devam etmektedir. Bu nedenle, non-operatif yaklaşımı kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler: akut apandisit, COVID 19, non-operatif tedavi