Kuru göz sendromu tanısında oküler yüzey hastalık indeksinin kullanımı


ÖZCURA F. , AYDIN S.

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye, Turkey, 28 October - 01 November 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey