Otoimmün tiroid hastalığında ACE gen polimorfizmi


BAŞTEMİR M., TURGUT S., AKIN H. F. , TURGUT G., KURŞUNLUOĞLU R. , FİDAN YAYLALI G.

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey