“Tip II Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Matriks Gla Proteininin G-7A Gen Polimorfizminin Araştırılması”


YÜKÇÜ F. , SİPAHİ T., GÜLDİKEN S., EKİZ BİLİR B., alkanlı n., AY A.

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 28 September - 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey