İnternal Karotis Arter Darlığı ile Birlikte Anomalisi


SAYAR U., PARLAR A. İ. , DEMİRBAŞ M., ÖKTEN C. C. , EMİR İ., DOĞAN O. V.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010., Turkey, 27 - 31 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey