Obezitenin Psikososyal Boyutunun Bütüncül Yaklaşımda Gözden Geçirilmesi


ÖZGÜR G. , ÖZTÜRK TURGUT E., EYRENCİ E. M.

Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Turkey, 21 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey