Obezitenin Psikososyal Boyutunun Bütüncül Yaklaşımda Gözden Geçirilmesi


ÖZGÜR G. , ÖZTÜRK TURGUT E., EYRENCİ E. M.

Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye