Chryseobacterium indologenes: Bir olgu sunumu


GÖKALP BİLGİLİ H., KOYGUN A., ASLAN A., KORKMAZ P.

34. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye