Protez Enfeksiyonları Konulu Bilimsel Çıktıların Analizi


Kurt M.

Black Sea Journal of Health Science, vol.6, no.1, pp.34-39, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tıp alanındaki gelişmelerle beraber, eklem protezi uygulamaları artmıştır. Aynı zamanda protez eklem enfeksiyonu gibi komplikasyonların sıklığı da artmıştır. Bu hastalık konusunda yayınlanmış bilimsel literatürün incelenmesi çalışmanın amacı idi. Çalışmada bibliyometrik yöntem kullanılarak, Scopus veri tabanı araştırıldı. Arama çubuğu kısmında, başlık bölümünde İngilizce dilinde " Prosthetic" ve "joint" ve "infection " veya " Periprosthetic" ve "infection" kelimeleri kullanılarak, ilgili veri tabanındaki yayınlara ulaşıldı. Sonrasında sadece tıp konu alanında yayınlanmış yayınlar ile analiz yapılması planlandığından seçim daraltıldı. Yayınlar, yazarları, yayın yıllları, konuları, atıf sayıları, yayınlandıkları dergiler, yapıldıkları kurumlar ve çalışmaların finansal destek sağlayıcıları açısından değerlendirildi. Protez eklem enfeksiyonu konusunda 3007 yayın saptandı. İlk yayın 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) John R Charnley tarafından yayınlanmıştı. Yayın sayısının özellikle son on yılda artış eğiliminde olduğu görüldü. 2011-2021 tarihleri arasında tüm yayınların %85,36’sı yayınlanmıştı. En üretken ülke ABD (n=1098, 36,5%) idi. ABD’den Javad Parvizi 202 yayın ile çalışmamız konusundaki en üretken yazardı. ABD’den Rothman Institute 246 yayının yayınlandığı en üretken kurumdu. Journal of Arthroplasty (n=340) ve Clinical Orthopaedics and Related Research (n=168), dergileri protez eklem enfeksiyonu konusunda en fazla makale yayınlamış olan dergilerdi. Sonuç olarak, protez eklem enfeksiyonu global önemi artan bir konudur. Gelişmekte olan ülkelerin de bu alandaki yayınlarını arttırmaları gerekmektedir. Bu alanın finansal olarak da gelişmekte olan ülkelerde desteklenmesi gerekmektedir.