Overde anüler tubuluslu seks kord stromal tümör: Olgu sunumu


ASLAN F. , DEĞER A. N.

XXI. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir 16-20 Kasım 2011, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye