İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGU SUNUMU P 297


DEĞER A. N. , MORAY M. N. , EKİCİ M. F. , DEĞER H., AKGÜL E., AKÇAY ÇELİK M., ...More

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey