Akut İmmün Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Mega doz metilprednizolon tedavisi öncesi ve sonrasında sitokin profili, apoptozis, glukokortikoid reseptör ve p-glikoprotein ekspresyonu


YALINBAŞ E. E. , BÖR Ö., GÜLBAŞ Z.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye