Akut İmmün Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Mega doz metilprednizolon tedavisi öncesi ve sonrasında sitokin profili, apoptozis, glukokortikoid reseptör ve p-glikoprotein ekspresyonu


YALINBAŞ E. E. , BÖR Ö., GÜLBAŞ Z.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey