Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği ve Tetanoz Açısından Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Genelinde Çok Merkezli Çalışma Verileri)


TOSUN S., GÜVEN E., YILDIZ İ. E. , ALAY H., MERT D., MISTANOĞLU ÖZATAĞ D. , ...More

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017, pp.356-358

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.356-358