Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler


ÖZSOYLU S. , AKYILDIZ B., DURSUN A.

54. Türk Pediatri Kongresi, 6 - 09 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text