Şüpheli serviks lezyonlarında Human Papilloma Virüsün polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması ve sitoloji ile karşılaştırılması


GENÇ Ö. , AKSU E., KOÇAK C., GÜLCAN A., KESKİN N.

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey