Lag vidasına bağlı asetabular defekt gelişen olgumuza yaklaşımımız


Creative Commons License

Yılmaz S., Demirkıran N. D., Dülgeroğlu T. C., Öner S. K.

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2022, vol.56, no.1, pp.152-153

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 56
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-153
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: İntertrokanterik kırıklar, genellikle düşük enerjili yaralanmalardan kaynaklanan, ciddi fonksiyonel bozukluklara ve ağır sosyoekonomik baskıya yol açan temel ortopedik klinik problemlerden biridir. Bu hastaların tedavisinde kullandığımız femur proksimal çivilerdeki (PFN) gelişimlerle birlikte tedavide başarısızlıklar görülebilmekte, sonrasında ise total kalça artroplastisine uygulanması mevcut tedavi seçeneklerinden biri olarak bildirilmiştir. Biz bu olgumuzda da femur intertrokanterik kırık sonrası PFN uyguladığımız hastamızda erken yük verme sonrası redüksiyon kaybı sonrası lag vidasının asetabulumda yol açmış olduğu hasar nedeniyle total kalça protezi (TKP) uyguladığımız olgumuzu paylaştık. Yöntem: 73 yaş erkek hasta sol femur intertrokanterik kırığı için proksimal femur çivisi uygulanmış ardından poliklinik takiplerimizde sol kalçada ağrı hareket kısıtlılığı olması üzerine değerlendirilen tetkiklerinde PFN lag vidasının asetbulum superior posteriorunda defekt oluşturması üzerine cerrahi planlandı. Hastanın mevcut PFN’si çıkartıldı. Asetabulum superior posteriorundaki defekt görüldü, femur başından greft alınarak mevcut defektli bölgeye yerleştirildi. Uygun asetabular kompanent ve femoral stem yerleştirilerek operasyona son verildi. Hastanın postoperatif takiplerinde herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Hasta postoperatif 1. yıl kontrollerinde herhangi bir aktif şikayeti olmayıp günlük aktivilerini rahatlıkla yapabilmektedir. Bulgular: Literatüre baktığımızda PFN lerin revizyonu açısından endikasyon ve zamanlama açısından bir fikir birliği yoktur ve revizyon oranları çalışmalar arasında farklılık göstermektedir.3,4 PFN’deki lag vidası önemli bir mekanik avantaj sağlasa da özellikle unstabil kırıklarda cut out görülebilmesi önemli bir problemdir. Herman ve arkadaşları lag vidasının baş apeks çizgisinden 11 mm’den daha az veya daha fazla olması durumunda başarısızlık oranının sırasıyla %5,5 ve %18,6 oranında görüleceğini bildirdi. Asetabular defekt varlığında asetabular kap yerleştirilmesi tedavide düşünelebilecek bir yöntemdir. Biz olgumuzda asetabulumda lag vidasının cut out ile sonuçlanması sonrası asetabulum duvarının femur başından alınan greft ile onarımını sağladık. Çıkarımlar: PFN uygulama sonrası hastanın mobilizasyonu ne zaman yük vereceği ve lag vidası konumu önemlidir. Erken yük verme ve lag vidasının uygunsuz pozisyonda yerleştirilmesi gibi durumlarda karşılabileceğimiz bu tarz PFN komplikasyonlarında; TKP uygulama esnasında eksize edilen femur başından alınan greftin kullanılması da bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır.