Kist hidatik ile beraber tanı konan hepatoselüler karsinoma Olgu sunumu


EKİCİ M. F. , YAYLAK F., ZEREN S. , BAYHAN Z., KOÇAK C., TOK S., ...More

12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey