Astımlı Bir Hastada Altı Üyeli Protez Diş Köprüsü Aspirasyonu


IŞIK B., KADIOĞLU E. , KARAMAN S., ATİK D., KARAKUŞ M., DEMİR Ö. F.

V. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 19 -22 Nisan 2009 / ANTALYA, Turkey, 19 - 22 April 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey