Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir + Dasabuvir Treatment Results in Chronic Hepatitis C Patients Undergoing Hemodialysis


Mıstanoğlu Özatağ D., Korkmaz P., Çoşgun S., Konya P.

FLORA DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.736-741, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: FLORA DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.736-741
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hepatit C virüs (HCV) infeksiyonu hemodiyaliz veya periton diyalizi ihtiyacı olan son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda sık

görülmektedir. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda HCV infeksiyonu karaciğer ilişkili ve tüm nedenlere bağlı mortalite riskini arttırmaktadır.

Bu nedenle tüm son dönem böbrek hasarı olan hastalarda fibrozis derecesinden bağımsız olarak HCV infeksiyonu tedavisi önerilmektedir.

Bu çalışmada hemodiyaliz uygulanan KHC hastalarında paritaprevir/ritonavir/ombitasvir ve dasabuvir (PrOD) tedavisinin

etkinliği ve güvenirliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2017 – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında İnfeksiyon Hastalıkları ve Gastroenteroloji Kliniklerinde KHC tanısıyla

takip edilen ve rutin hemodiyaliz programına alınan hastalar değerlendirildi. Tüm hastalara ait demografik veriler, tedavi yanıtları ve yan

etkiler retrospektif olarak medikal kayıtlardan değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 12 hastanın yaş ortalaması 64.6 ± 10.4 idi. Hastaların dokuzu (%75) erkekti. Tüm hastalara PrOD tedavisi

verildi, genotip 1 ve 1a hastalarında (n= 4) tedaviye ribavirin (200 mg/gün) eklendi. Hastaların sekizinde genotip 1b, ikisinde genotip 1a,

ikisinde genotip 1 saptandı. Bir hasta tedavi deneyimliydi. Üç hastada kompanse karaciğer sirozu mevcuttu. Tedavinin 4. haftası virolojik yanıt

oranı %92 idi. Tedaviyi tamamlayan hastalarda (n= 10) tedavi bitimi virolojik yanıt oranı %100 idi. Bu hastalarda Kalıcı Viral Yanıt oranı

%100 idi. En sık görülen yan etkiler çarpıntı ve tansiyon değerlerinde yükselme idi. Yan etkiler nedeniyle iki hasta tedaviyi tamamlayamadı.

Sonuç: Hemodiyaliz programındaki hastalarımızda HCV infeksiyonunun tedavisinde PrOD rejimi kolay tolere edilebilen ve virolojik yanıtı

yüksek bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz; Hepatit C; Ombitasvir; Paritaprevir; Dasabuvir