Vücut kitle endeksi değişimi ile parathormon Ca P düzeylerinin değerlendirilmesi


KORKUT Y., PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , ARIKAN İ.

3. Trakya Aile Hekimleri Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey