Vücut kitle endeksi değişimi ile parathormon Ca P düzeylerinin değerlendirilmesi


KORKUT Y., PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , ARIKAN İ.

3. Trakya Aile Hekimleri Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye