Semptomatik dev atriyal anevrizmalı olgunun tedavisi ve yedi yıllık izlem sonucu


YILMAZER M. M. , ÖZDEMİR R. , GÜVEN B., ÖNER T., DEMİRPENÇE S., KARADENİZ C., ...More

14. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey