Evaluation of the Relationship between Insulin Resistance and Selenoprotein P in Patients with Polycystic Ovary Syndrome


Ozderya A., Yilmaz I., Demir S., Temizkan S., Sargın M., Aliustaoğlu M., ...More

South. Clin. Ist. Euras., vol.28, no.2, pp.99-104, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.14744/scie.2017.87597
  • Journal Name: South. Clin. Ist. Euras.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-104
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsülin Direnci ve Selenoprotein P İlişkisinin Değerlendirilmesi

Ayşenur Özderya1, İbrahim Yılmaz2, Şevin Demir3, Şule Temizkan1, Mehmet Sargın4, Mehmet Ali Ustaoğlu2, Kadriye Aydın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü,i̇stanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen ve insülin direnci (IR) ile karakterize bir bozukluktur. Selenoprotein P(SeP) de, insülin direnciyle ilişkili bir hepatokindir. Bu çalışmada PKOS’da SeP düzeylerini belirlemeyi ve IR ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 27 hastayla yaş ve vücut kitle indeksi (VKI) eşleştirilmiş 27 sağlıklı kontrolün demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal parametreleri değerlendirildi. IR ve serbest androjen indeksi (FAI) hesaplandı. SeP ile biyokimyasal ve antropometrik parametrelerin korelasyonu yapıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontroller arasında açlık insülini ve HOMA-IR anlamlı farklıyken (her iki p<0.05), SeP düzeyleri benzerdi (sırasıyla, 1.05±0.7ng/mL ve 1.61±1.9ng/mL, p=0.7). Her iki grupta da SeP ile HOMA-IR arasında korelasyon saptanmadı. PCOS grubunda SeP ile bel çevresi arasında negatif korelasyon mevcutken (p=0.03, r=-0.485), kontrol grubunda izlenmedi. Kontrol grubunda ise SeP ile VKI ve yağ yüzdesi arasında negatif korelasyon mevcutken (sırasıyla r=-0.506, p=0.007 ve r=-0.643, p=0.024), PCOS grubunda izlenmedi. Ayrıca hastalarda testosteron ile SeP arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,456, p=0,017). 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta ve kontroller arasında SeP düzeyleri benzer bulundu ve PKOS’da SeP ile IR arasında bir ilişki saptanmadı. Ancak PKOS'da SeP’nin bel çevresi ve testosteron ile korelasyonu olası bir metabolik ilişkiyi akla getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, polikistik over sendromu, selenoprotein P, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi.