Müziğin Nonstres Testi ve Anne Anksiyetesi Üzerine Etkis


ERKUN DOLKER H., BAŞAR F.

II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 24 - 27 Nisan 2019