BİRİNCİ BASAMAK OBEZİTE TEDAVİSİNDE PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI HAKKINDA HASTALARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ


KUNDURACI M., KUNDURACI Y.

2. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, 26 - 27 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri