5. Sınıf Öğrencilerine Anlatılan Toraks Anatomisi Dersi Kapsamında 3D Printer ile Basımı Yapılmış Mediasten Modelinin Lenf Nodu İ stasyonlarını ve Zonlarını Öğrenmedeki Etkisi


Creative Commons License

Aydın N., Arslantaş D., Şahin M. C. , Işıksalan Özbülbül N., Özcan M. S. , Fettahlı C., ...Daha Fazla

Osmangazi Tıp Dergisi, cilt.42, sa.4, ss.428-433, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 42 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.20515/otd.568552
  • Dergi Adı: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.428-433

Özet

Çalışmamızda mediasten lenf nodlarının BT incelemelerde doğru anlaşılması ve akılda tutulması özellikle tıp öğrencileri için zor bir süreç olup bu süreci kolaylaştırmak adına 3D yazıcı ile basımı yapılmış mediasten modelini beşinci sınıf öğrencilerinin eğitiminde kullanarak öğrenmedeki etkisini ölçmeyi hedefledik. Bu çalışma ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde 15.02.2018-15.05.2019 tarihleri arasında prospektif olarak beşinci sınıf öğrencilerinin Radyoloji stajı içerisinde anlatılan Toraks Anatomisi dersi kapsamında iki döngü halinde yapıldı. beşinci sınıf öğrencilerine önce teorik ders anlatılıp, IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) lenf nodu haritasına göre 1-14 aralığındaki lenf nodu istasyonları ve zonları kesitsel iki boyutlu görsellerle desteklenerek anlatıldı. Daha sonra dersin pratik saatinin sonunda yazılı onamı alınmış öğrenciler iki gruba ayrıldı, bir gruba lenf nodu istasyonları ve zonları power point ders materyalleriyle anlatıldı. Diğer gruba Ultimaker 3 Extended üç boyutlu (3D) yazıcı ile katman birikimli modelleme yöntemi ile yapılan mediasten modelinden faydalanılarak anlatım yapıldı. Sonuçlar SPSS’de bağımlı örneklem t testi ile analiz edilip sonuçlar tablo haline getirildi. Bağımlı örneklem t testine göre 3D yazıcı ile basımı yapılan mediasten modeli ile anlatılan öğrenci grubu, power point ile anlatılan öğrenci grubuna göre daha fazla soru sayısı ortalamasına sahip olup anlamlı farklılık saptandı (t: 3.07, p:0.05).3D yazıcı tıp eğitiminde anatomik yapıları göstermede, pratik yaptırmada önemli bir yere gelmiştir. Mediastinal lenf nodları gibi zor, kafa karıştıran anatomik lokalizasyonlarda 3D yazıcı ile ders anlatımını desteklemek öğrenciler için olumlu sonuçlar verecektir.