GEDİZ DEPREMİNDE YÜRÜTÜLEN İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARININ AFET YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


GÜNER Y.

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (JOURNAL OF SOCIETY, ECONOMICS AND MANAGEMENT), vol.3, no.2, pp.121-150, 2022 (Peer-Reviewed Journal)