Deneysel rat modelinde östrojen replasman tedavisinin oküler yüzeyde apoptosis ve vasküler endotelyal büyüme faktörü üzerine etkisi


ÖZCURA F. , DÜNDAR S., DİKİCİOĞLU E., BEDER N., DÜNDAR M.

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Antalya, Türkiye, Turkey, 19 - 23 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey