ACİL SERVİSTE POSTERİOR EKG(ELEKTROKARDİYOGRAFİ) ÇEKİMİNİN POSTERİOR MİYOKARD İNFAKTÜSÜNDE ÖNEMİ


Oktay Ş., Çoşkun A., Halıcı A., Yıldırım H., Kaya M.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.485-488

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.485-488
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ACİL SERVİSTE POSTERİOR EKG(ELEKTROKARDİYOGRAFİ) ÇEKİMİNİN POSTERİOR MİYOKARD İNFAKTÜSÜNDE ÖNEMİ

Şule Oktay1, Abdil Coşkun1, Ali Halıcı1, Harun Yıldırım1, Murtaza Kaya1 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

ÖZET Acil serviste karşılaştığımız akut koroner sendromlardan olan posterior miyokard enfarktüsü gözden kaçabilen önemli tanılardandır. Bu vakalarda tanımızın önemli bir parçası da posterior EKG çekimidir. Biz de göğüs ağrısıyla başvuran bir erkek hastada posterior miyokardiyal enfarktüs olgusu sunuyoruz. 63 yaş erkek hasta gelişinden 2 saat önce başlayan baskı tarzında epigastrik bölgeden başlayıp yukarı göğsüne doğru yayılım gösteren, kollarından uyuşmanın da eşlik ettiği ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın bilinen ek hastalığı yok, ilaç kullanım öyküsü yok, soy geçmişte kadiyak öykü yok, alerji durumu yok. Hastanın vitalleri stabil. Standart 12 derivasyonlu EKG’sinde V1-V2-V3 derivasyonlarında ST çökmeleri mevcuttu. Hastaya posterior EKG çekildi V7- V8-V9 da minimal ST elevasyonu görüldü. Hasta posterior myokard enfarktüsü ön tanısıyla KAG (koroner anjiografi) yapılması için koroner yoğun bakım ünitesine interne edildi. Göğüs ağrısıyla gelen hastanın ayrıntılı anamnezi alınmalı EKG si hızlıca çekilmeli standart EKG değişikliklerine göre de özel EKG si çekilmeli MI (miyokard enfarktüs) tanısı geciktirilmeden konulmalıdır. Zamanında tanı ve tedavi miyokard perfüzyonun korunabilmesi ve hayati açıdan önemlidir.