A Woman Rebelling Against Life: Frida Kahlo.


ELEM E. , GÜÇLÜ S. , UNUTKAN A.

1. Uluıslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri