Şaşılık cerrahisinin gecikmiş konjenital superior oblik paralizisinden kaynaklanan tortikolis üzerine etkisi Olgu sunumu


ÇEVİK S., TETİKOĞLU M., ÖZCURA F. , AKTAŞ S., SAĞDIK H. M. , TEMİZTÜRK F.

TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4 – 8 Kasım 2015, İstanbul, Türkiye, Turkey, 4 - 08 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey