Larinksin Papillomları, Prekanseröz Lezyonları ve Kanserlerinde, ln Sİtu Hibrİdizasyon Tekniğİyle HPV DNA pozitifliğinin saptanması


Yalçın Ö., Bilgi S., Candan L., Kutlu A., Adalı M. K.

Ankara Patoloji Bülteni, no.15 (2), pp.5-9, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 1998
  • Journal Name: Ankara Patoloji Bülteni
  • Page Numbers: pp.5-9
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Larinks karsinomlarında risk faktörü oIarak sigara, alkol kullanımı ve radyasyon yanısıra Human Papilloma Virus (HPV) infeksiyonu da gösterilmektedir. Bu çalışmada larinks lezyonIarında HPV pozitifliğini araştırmak amaçlanmış, Langerhans hücrelerindeki sayısal değişikIiklerle ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Olgularda, HPV DNA in situ hibridizasyon metoduyla HPV DNA (+) epitelyal hücre nuk|eusu aranmış, immunohistokimyasal (IHK) yontem kullanılarak sağlam doku ve lezyon alanlarında Langerhans hücre sayılarındaki değişik|ikler saptanmıştır.

Tüm veriler birbiri ile karşılaştınlmış ve HPV DNA pozitifliği ile koilostozis ve skuamöz hücreIi karsinom arasında anlamlı bir ilişki (p<0.005) bulunmuştur. Skuamöz hücreli karsinom olgularının % 69.2'si (9/13) HPV DNA (+) olarak saptanmıştır.

Sonuç olarak, iyi diferansiye epidermoid karsinomla HPV pozitifliği arasında anlamlı bir ilişkinin olması, karsinomların etiyolojisinde HPV'nin ro| oynadığını düşündürmektedir.