Infliksimab ile Tedavi Edilen Steroid ve Immünsüpresanlara Dirençli Bir Idiyopatik Piyoderma Gangrenozum Olgusu


Yalçın Ö.

Dermatoz, no.1(4), pp.179-182, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Dermatoz
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.179-182
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

infliksimab ile Tedavi Edilen Steroid ve İmmünsüpresanlara Dİrençlı Bir İdiyopatİk Piyoderma Gangrenozum OIgusu

Piyoderma gangrenozum (PG), ağrılı, nekrotik zemini ve inflamatuvar sınırı oIan ülseratif lezyonla karakterize nadir görülen bir dermatozdur. En sık olarak alt ekstremite veya gövde yerleşimlidir. Hastaların %50'sine çoğunlukla ülseratif kolit, Crohn hastalığı, artrit, monoklonal gammopati ve lenfoproliferatif hastalıklar eşlik edebilmektedir. Hem etyolojisi hem de patogenezi çok az anlaşılabilmiştir. Hastalığın etkili ve özgün bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığın nadir görülmesi

nedeniyle PG'un tedavisi ile ilişkili o|arak literatürde birkaç tane kontrollü çalışma vardır. Steroidlerle topikal tedavi hafif formlarında denenebilirken ileri formlarında sistemik steroid ve/veya siklosporin A ilk seçeneklerdir. İnfliksimab TNF-alfa inhibisyonu yapan şimerik monoklonal bir antikordur. Biz çeşitli topikal ajanlara ve sistemik steroid, siklosporin ve metotreksat tedaviierine dirençli iken hızlı ve başarılı bir şekilde intravenöz infliksimab tedavisine yanıt veren 31 yaşındaki idiyopatik PG'lu bir erkek hastayı burada sunuyoruz.