Anti-HBs () Hastada İmmünosüpresif Tedavi Sonrası Gelişen Akut Viral Hepatit B Enfeksiyonu Olgusu


KORKMAZ P. , NAZ H., özgür m., çekdemir d.

EKMUD 2018, 8 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri