ATİPİK SEMPTOMLU ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLGU SUNUMU


Kaynak S., Kaya M., Yıldırım H., Halıcı A., Çoşkun A.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.472-474

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.472-474
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

ATİPİK SEMPTOMLU ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLGU SUNUMU

Songül Kaynak, Murtaza Kaya, Harun Yıldırım, Ali Halıcı, Abdil Coşkun Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

ÖZET Akut miyokard enfarktüsü, miyokardiyal iskeminin klinik ve patolojik yansıması sonrası miyokardiyal hasarın kanıtıdır. Klasik olarak klinikte karşımıza göğüs ağrısı şikayeti ile gelebildiği gibi bazen nefes darlığı, mide bulantısı, terleme, yorgunluk, epigastik ağrı, hazımsızlık, senkop şeklinde atipik semptomlarla da karşımıza çıkabilir. Biz de burada bulantı, baş dönmesi gibi atipik şikayetler ile acil servise başvuran bir akut miyokard infaktüsü olgusunun tanı ve tedavi sürecinde edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktaracağız. 63 yaşında erkek hasta 3 gündür olan bulantı baş dönmesi şikayeti ile acil servise ayaktan başvurdu. Beyanına göre sabahleyin gelemeden önce bulantı sonrası hafif terlemesi de olmuş. Ek şikayet yok. Bilinen diyabet mevcut. Oral antidiyabetik kullanıyor. Sigara kullanım öyküsü yok. Göğüs ağrısı yok. Ailede kardiyak hastalık öyküsü mevcut. Hastanın vitalleri stabil. Fizik muayenesi doğal.. Risk faktörleri olan hastanın çekilen standart 12 derivasyonlu Ekg’sinde Anterolateral ve inferior derivasyonlarda st segment elevasyonu görüldü. Hasta akut miyokard enfarktüsü ön tanısıyla KAG(koroner anjiografi) yapılması için koroner yoğun bakım ünitesine interne edildi. İleri yaş, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, ailede kalp hastalığı öyküsü, sigara içiciliği gibi risk faktörleri olan hastaların anamnezinde göğüs ağrısı olmasa dahi diğer atipik semptomlar da göz önünde bulundurularak hastanın kardiyak açıdan da değerlendirilmesi mortalite ve morbidite açısıdan önemlidir.

Anahtar Kelime Bulantı, Baş dönmesi, STEMI, Acil servis