Bir allerjik konjonktivit olgusunda kornea Benzalkonyum klorür toksitesi


Creative Commons License

Gültekin Irgat S., Çakar E., Oruç M. Ş., Özcura F.

TOD 56. Ulusal Kongre, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

[PS-272]

Bir allerjik konjonktivit olgusunda kornea Benzalkonyum klorür toksitesi

Saadet Gültekin Irgat, Emine Çakar, Mehmet Şefik Oruç, Fatih Özcura
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kütahya

GİRİŞ VE AMAÇ:Kliniğimizde allerjik konjonktivit nedeniyle başvuran hastanın tedavi ile başlayan bir gün ara ile iki gözünde gelişen Benzalkonyum klorür (BAK) toksitesisini paylaşmak.
YÖNTEM:Kaşıntı yanma batma şikayeti ile başvuran olgunun her iki göz muayenesinde; görme keskinliği 10/10 olup konjonktiva hiperemik, papiller hipertrofisi mevcuttu ve kornea saydamdı. Hastaya allerjik konjonktivit tanısıyla olapatadin HCL günde bir ve loteprednol etabonat günde iki defa başlandı.
BULGULAR:Tedavinin ilk gününde loteprednol etabonat damlatmasıyla gelişen sağ göz ağrısı ile acile başvuran olgu muayene edildi ve korneada geniş epitel defekti izlendi (Resim 1). Tedavisine polivinil alkol/povidon tek kullanımlık suni göz yaşı eklenerek kontrole çağrıldı. İlk etapta gelişen epitel defektinin mekanik travmaya bağlı olabileceği düşünüldü. Hasta bir gün sonra yine aynı şekilde loteprednol etabonat damlatmasıyla gelişen sol göz ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Tedaviden loteprednol etabonat etken maddeli ilaç çıkartılarak olgu takibe alındı. İki gün içinde şikayetleri gerileyen epitel defekti düzelen olgunun tedavisine polivinil alkol/povidon ve olapatadin ile devam edildi (Resim 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ:Koruyucu maddeler göz damlalarında mikrobiyal çoğalmayı önleyen ve FDA onaylı damlaların çoğunda bulunan kimyasal veya oksidatif maddelerdir. BAK en sık kullanılan koruyucu olup oküler yüzey epitel hücrelerini, gözyaşı film tabakasını ve stabilitesini bozarak oküler yüzey hastalığına yol açabilir. Yönetimdeki ilk adım, mümkünse toksik ajan tedavisini durdurup tıbbi olarak gerekli ilaçlar için koruyucu içermeyen veya BAK-alternatif formülasyonların olduğu ajanlarla ile değişim yapılmalıdır. Olgumuzda ilacı tedaviden çıkartınca semptom ve bulguların gerilemesi BAK toksitesi düşüncemizi desteklemiştir. Hergün reçete ettiğimiz içeriklerinde koruyucu bulunan birçok ilaç mevcuttur, özellikle oküler yüzey bozukluğu olan hastalarda daha sık gördüğümüz BAK toksitesinin normal bir olguda da karşımıza gelebileceğine dikkat çekmek istedik.


Anahtar Kelimeler: BAK, epitel defekti, kornea