HEMOFİLİDE ROY ADAPTASYON MODELİ’NE GÖRE BAKIMI: OLGU SUNUMU


YÖNEY R., ARDAHAN SEVGİLİ S., ŞENOL S.

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri