Ekstremite Akut Arter Tıkanıklığında İleri Yaş Bir Risk Faktörü müdür?


Erkul S., Alptekin Erkul G. S., Akgül E., Parlar A. İ., Çekirdekçi A.

19. Ulusal Vasküler Ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10.Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, vol.28, pp.83-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 28
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.83-84
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

[P-235] Ekstremite Akut Arter Tıkanıklığında İleri Yaş Bir Risk Faktörü müdür? Sinan Erkul, Gülen Sezer Alptekin Erkul, Engin Akgül, İbrahim Fevzi Özdomaniç, Ali İhsan Parlar, Ahmet Çekirdekçi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kütahya, Türkiye Deneyim ve hedefler: Ekstremite akut arter tıkanıklığı, erken müdahale edilmediğinde ekstremitenin kaybı ve hatta mortalite ile sonuçlanabilen akut bir patoloji ve bir damar cerrahisi acilidir. Farklı yaş gruplarında görülebilen ekstremite akut arter tıkanıklıklarında yaşın bir risk faktörü olarak önemini incelemeyi amaçladık. Metot: Ekim 2014 - Temmuz 2019 tarihleri arasında ekstremite akut arter tıkanıklığı nedeni ile kliniğimizde opere edilmiş hastalar retrospektif olarak incelendi. 70 yaş altı hastalar A grubunu, 70 yaş ve üstü hastalar B grubunu oluşturdu. İki gruptaki eşlik eden hastalıklar, başvuru anındaki klinik bulgular, cerrahi prosedür, komplikasyonlar, ek cerrahi girişim ihtiyacı, amputasyon ve mortalite oranları retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuç: Kliniğimizde belirtilen tarihlerde ekstremite akut arter tıkanıklığı nedeniyle opere ettiğimiz 60 hasta olurken A grubunda 26 hasta (9 kadın, 17 erkek, ortalama yaş 55.4±12.5) ve B grubunda 34 hasta (21 kadın, 13 erkek, ortalama yaş 79.5±8.2) yer aldı. A grubunda 12 saatten geç başvuran hasta sayısı 5, B grubunda 16 olarak saptanmıştır. A grubunda 10 hastada atrial fibrilasyon, 1 hastada paroksismal atriyal fibrilasyon ve iki hastada popliteal arter anevrizması saptanmıştır. A grubundaki dört hastaya embolektomiye ek olarak greft baypas operasyonu uygulanmış ve iki hastada 84 Turk J Vasc Surg 2019;28(Suppl 1):S1-S122 amputasyon gerekmiştir. B grubunda 22 hastada atriyal fibrilasyon, üç hastada paroksismal atrial fibrilasyon saptanmıştır. B grubunda bir hastaya embolektomiye ek olarak greft baypass, bir hastaya reembolektomi, iki hastada kompartman sendromu nedeni ile fasyotomi uygulanmış, bir hastada intrakraniyal kanama, bir hastada gastrointestinal kanama görülmüştür. A grubunda mortalite görülmezken, B grubunda yer alan ve 12 saatten geç dönemde başvuran iki hastada mortalite görülmüştür. Kararlar: Genç yaş grubunda daha fazla sayıda ek girişime ihtiyaç duyulurken, atriyal fibrilasyona ileri yaş grubunda daha fazla rastlanmıştır. Yaşlı hastalar da en az genç hastalar kadar cerrahiden fayda görmüştür. Erken dönemde başvuran ileri yaş grubundaki hastaların en fazla genç gruptaki hastalar kadar riske sahip olduklarını düşünmekteyiz.