Bir olgu nedeni ile boş follikül sendromunda elde edilen follikül pariyetal ve kümülüs granüloza hücrelerindeki apopitoz mitoz ve genetik analizin değerlendirilmesi ve bu olguda kullanılan HCG nin bioaktivitesinin deney hayvanlarındaki kontrolü


HASSA H., Gürer F., Yıldırım A., TEKİN A. B. , BAYÇU C., ARTAN S., ...More

2. Ulusal in vitro fertilizasyon sempozyumu, Turkey, 24 - 27 April 2002

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey