İlköğretimde Çalışan Psikolojik Danışmanların Kariyer Danışmanlığına Getirdikleri Katkılar


Sakarya Çınkı Ö.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.47-65, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların kariyer danışmanlığı alanında ne yaptıklarını ve bu alana ne derece katkı sağlayabildiklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla,12 soruluk bilgi formunun yanı sıra 4 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Formlar ve çalışmanın amacı, mail yoluyla Ege bölgesi kapsamında il ve ilçelerde ilköğretim kurumlarında çalışan 100 psikolojik danışmana gönderilmiş, gönüllü olan ve çalışmaya katkı sağlamak isteyen 37 psikolojik danışmandan veriler toplanmıştır. Sonuçlar psikolojik danışmanların dörtte üçünün kariyer danışmanlığı eğitimi almadığını; mesleki deneyimi 5 yılın altında olanların diğerlerine göre kariyer geliştirme çalışmalarında daha aktif çalıştıklarını ve bu alana yeni çalışmalarla katkı sağladıklarını ortaya koymaktadır. Okuldaki sorumlu olduğu öğrenci mevcudu açısından bakıldığında ise, 250’nin altında sayıda öğrenciden sorumlu olan psikolojik danışmanların kariyer geliştirme çalışmaları yürüttükleri saptanmıştır. Bu sonuçlar, psikolojik danışmanların kariyer geliştirme konusunda eğitim almaları gerektiğini ve az sayıda öğrenciden sorumlu olduklarında daha verimli ve etkili çalışmalar yürüttüklerini ortaya koymaktadır.