Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diş Çürüğü, Endodontik Tedavi ve Apikal Periodontitis Prevalansı: Kesitsel Çalışma


Creative Commons License

Kurnaz S., Taşkınsel E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.10, pp.244-248, 2019 (Peer-Reviewed Journal)