DALAKTA AKCİĞER ADENOKARSİNOM METASTAZI NADİR BİR OLGU SUNUMU


DEĞER A. N. , AKKAŞ G., DEĞER H.

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey