Kısa bulbar üretra darlıklarında uygulanan üretroplastide Transeksiyonsuz yöntemin avantajları- Advantages of the non-transecting urethroplasty in short bulbar urethral strictures


KARTAL İ. G. , YİĞİTBAŞI O., AKAY E. O. , TOPCUOĞLU M., YALÇINKAYA F.

28.Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2019, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey