SS-061 BÖBREK DOKUSUNDA OPERASYON MATERYALINE BAĞLI GRANÜLOMATÖZ İNFLAMASYON: OLGU SUNUMU


DEĞER A. N. , DEĞER H.

XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye