Kalsiyum Glukonat Potasyum Klorür ve Sodyum Bikarbonat ın insan Eritrosit Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine In Vitro Etkileri


Altıkat S., Büyükokuroğlu M. E., Çiftci M., Bakan N., Küfrevioğlu Ö. İ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.30, pp.145-148, 2001 (Peer-Reviewed Journal)