MİDE KANSERLİ HASTADA NUTRİSYON: OLGU SUNUMU


KUNDURACI Y.

ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, 5 - 07 Ekim 2017