MİDE KANSERLİ HASTADA NUTRİSYON: OLGU SUNUMU


KUNDURACI Y.

ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri