Akut Extrüde Disk Hernisinin Spontan Regresyonu 5 Olgunun Klinik ve MR bulguları


ŞANAL B., KORKMAZ M. , CAN F., KAÇAR E., IŞIK M., METİNEREN H., ...More

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 11 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey