Immediat Loading Protocol Application with Internal Soldering Technique: A Case Report


Ulucan M. Ç., Sarıyer S., Özkan B.

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, pp.329

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.329
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: WeldOne (Densply Sirona,Charlotte,North Carolina,USA) intraoral brazing system,which is production techniques,titanium infrastructure that will increase the structural strength restoration can be produced in very short time.This technique offers an economical option compared to other treatments,thanks to its rapid production,permanent or temporary prosthetic restorations can be applied to patients on the day of the surgical operation.Thanks to the abutments of the system with special taper structure with conometric retention,there isn’t screw and cement system at interface restoration infrastructure and abutment.This situation ensures passive compatibility as desired and prevents cement-like foreign substance reactions. CASE REPORT: A female(52) patient came to clinic with complaints prosthesis she has been using for 18 years her maxillary teeth.When the treatment options were evaluated,it was decided to extract the upper maxillary teeth and rehabilitate them with implant supported fixed crowns on the same day.Production with intraoral brazing technique with conometric retention feature, where patient can have restorations within the same day, was preferred.Before tooth extraction and implant surgery, our patient’s teeth were aligned with a total denture base to accommodate titanium bar and SynCone abutments.After tooth extraction, implants(Ankylos,Dentsply-Sirona) were placed.SynCone abutments were fixed on the implants and intraoral titanium conometric solder copings were placed.Titanium bar(WeldOneConcept;Dentsply-Sirona) with a thickness of 2 mm was bent and shaped with system-specific twisting pliers to match the prosthesis at the gear fitting stage.Titanium bar and conometric copings were brazed in mouth with an intraoral WeldOne soldering device.Excess titanium infrastructure was removed and its passivity was controlled in mouth.The titanium substructure is combined with the polymerization acrylic structure in the boiling furnace to support restoration from inside.In same day, restoration was fixed by tightening conometric retention copings to abutments.Treatment was completed by providing aesthetic and function. CONCLUSION: While this technique increases passive compliance, it prevents foreign substance reactions that will be formed by cement residues. Keywords: Dental implants; Immediate implantation; Immediate loading; Temporary dentures; WeldOne

AMAÇ: Üretim tekniklerinden olan WeldOne (Densply Sirona, Charlotte, Kuzey Carolina, ABD) ağız içi lehimleme sistemi sayesinde restorasyonun yapısal dayanımını arttıracak titanyum alt yapı çok kısa sürede üretilebilmektedir. Bu teknik, diğer tedavilere göre ekonomik bir seçenek sunmakla beraber hızlı üretimi sayesinde cerrahi operasyonun yapıldığı gün hastalara daimî ya da geçici protetik restorasyonlar uygulanabilmektedir. Sistemin conometric retansiyona sahip özel taper yapısı taşıyan abutmentleri sayesinde, restorasyonun alt yapısı ile abutment ara yüzünde vida ve siman sistemi bulunmamaktadır. Bu durum pasif uyumu istenildiği gibi sağlanmakta ve siman benzeri yabancı madde reaksiyonlarının önüne geçmektedir. OLGU SUNUMU: 52 yaşında kadın hasta kliniğe maksiller dişlerindeki 18 yıldır kullandığı protezinden şikayetle gelmiştir. Tedavi seçenekleri değerlendirilmesi yapıldığında üst maksiller dişlerinin çekilmesi ve aynı gün implant destekli sabit kronlar ile rehabilite edilmesi kararlaştırılmıştır. Hastamızın aynı gün içerisinde restorasyonlarına sahip olabileceği, conometric retansiyon özelliği bulunan ağız içi lehimleme tekniği ile üretim tercih edilmiştir. Hastamızın diş çekimleri ve implant cerrahisi öncesi titanyum bar ve SynCone abutmentlara yer sağlayacak şekilde total protez kaidesine sahip diş dizimi yapılmıştır. Dişlerin çekimi sonrası implantlar (Ankylos, DentsplySirona) yerleştirilmiştir. SynCone abutmentler implantlar üzerine sabitlenerek ağız içi titanyum conometric lehim kopingleri yerleştirilmiştir. Dişli prova aşamasındaki proteze uyum gösterecek şekilde 2 mm kalınlığa sahip titanyum bara (WeldOne Concept; Dentsply Sirona) sisteme özel büküm pensleri ile bükülerek şekil verilmiştir. Ağız içi WeldOne lehim cihazıyla titanyum bar ve conometric kopingler ağız içinde lehimlenmiştir. Titanyum alt yapının fazlalıkları uzaklaştırılarak, pasifliği ağız içinde kontrol edilmiştir. Titanyum alt yapı, restorasyonu içeriden destekleyecek şekilde akrilik yapının kaynatma fırınında polimerizasyonuyla birleştirilmiştir. Aynı gün içerisinde restorasyon konometrik retasiyon kopinglerinin abutmentlara sıkıştırılması ile sabitlenmiştir. Estetik ve fonksiyon kontürleri sağlanarak tedavi bitirilmiştir. SONUÇ: Bu teknik pasif uyumu arttırırken, siman artıklarının oluşturacağı yabancı madde reaksiyonlarının önüne geçmektedir. Anahtar Kelimeler: Dental implantlar; Geçici protezler; İmmediat implantasyon; İmmediat yükleme; WeldOne