Gaucher hastalığı olan vakada ciddi valvüler ve aortik kalsifikasyon


AKSU T., BAYSAL E., BIYIKOĞLU F., ŞEN T. , AKPINAR İ., UYGUR B., ...More

Ekokardiyografi XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı BURSA, Turkey, 07 May 2008 - 11 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey